Pravna napomena

/Local/localmaster/Menu/cliffs_524x224.jpg

PRAVNA NAPOMENA I PRAVILA PRIVATNOSTI

Ovo su općenita pravna napomena i pravila privatnosti koji se odnose na web-mjesto grupe ASSA ABLOY (u daljnjem tekstu „ASSA ABLOY”). Na ovom web-mjestu ASSA ABLOY daje informacije online. Pristupom i korištenjem ovog web-mjesta pristajete na uvjete i odredbe ove Pravne napomene i pravila privatnosti te na zakonske obveze koje iz njih proizlaze.

Pridržavamo pravo na promjene ili prekid bilo kojeg aspekta ili značajke ovog web-mjesta, u bilo koje vrijeme, uključujući pravnu napomenu i pravila privatnosti, a takve izmjene stupaju na snagu odmah po objavi izmijenjenog aspekta ili značajke ovog web-mjesta ili izmijenjene pravne napomene i pravila privatnosti.

Pravna napomena

AUTORSKA PRAVA, ZAŠTIĆENI TRGOVAČKI ZNAKOVI I UVJETI KORIŠTENJA

Sadržaj ovoga web-mjesta (u daljnjem tekstu „Sadržaj”), uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, grafiku i slike, zaštićene trgovačke znakove, robne marke, logotipe i softver, zaštićen je zakonima kojima se uređuju prava intelektualnog vlasništva. Vlasništvo nad Sadržajem ne predaje se vama niti bilo kojem drugom korisniku ovoga web-mjesta; vlasništvo zadržava grupa ASSA ABLOY ili treća strana s vlasništvom nad materijalima objavljenima na ovom web-mjestu.

Grupa ASSA ABLOY vlasnik je naziva koji se koriste u poslovanju tvrtke, kao i naziva proizvoda i usluga tvrtke navedenih na ovom web-mjestu te su ti nazivi zaštićeni zakonima kojima se uređuju prava intelektualnog vlasništva. Svi zaštićeni trgovački znakovi vlasništvo su njihovih vlasnika.

Smijete pregledavati Sadržaj, slati ga e-poštom, preuzeti ili kopirati, ali isključivo za osobnu upotrebu u nekomercijalne svrhe. Neovlašteno korištenje Sadržaja može dovesti do povrede zakona o autorskim pravima, zakona o zaštićenim znakovima ili drugih zakona. Svaki put kada Sadržaj pošaljete e-poštom, preuzmete ga ili kopirate, morate obuhvatiti sva autorska prava i druge napomene koje se nalaze u Sadržaju, uključujući sve napomene o autorskim pravima na dnu stranice.

Sadržaj se ne smije reproducirati, prepisati, pohraniti u sustav za dohvat podataka, prevoditi na bilo koji prirodni ili računalni jezik, prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji način (elektronički ili mehanički način, fotografiranjem, snimanjem ili druge načine), ponovno prodati niti distribuirati bez prethodne pisane dozvole grupe ASSA ABLOY. Sadržaj ne smijete prodavati niti mijenjati, kao ni reproducirati, prikazivati, javno izvoditi, distribuirati ili na bilo koji drugi način koristiti Sadržaj za bilo koju javnu ili poslovnu svrhu. Ne smijete prenositi „isječke” ovoga web-mjesta niti bilo kakav sadržaj unutar tih „isječaka” te se obvezujete da nećete kopirati niti jedan naziv, logotip ili zaštićenu trgovačku marku grupe ASSA ABLOY na bilo koji način bez prethodne pisane dozvole grupe ASSA ABLOY.

Izričito je zabranjeno korištenje Sadržaja na bilo kojem drugom web-mjestu ili u umreženim računalnim okruženjima u bilo koju svrhu, no možete stvoriti HTML hiperpoveznice sa svoga web-mjesta na ovo web-mjesto pod ovim uvjetima korištenja. Ovime vam se daje ne-ekskluzivna, ograničena i opoziva licenca za stvaranje poveznice na ovo web-mjesto. Obvezujete se da nećete stvarati poveznice na ovu stranicu koje su povezane s oglašavanjem ili za koje se može učiniti da podržavaju bilo koju organizaciju, proizvod ili uslugu. Obvezujete se da nećete stvarati poveznice na ovo web-mjesto na bilo kojem web-mjestu čiji bi sadržaj bilo koja razumna osoba mogla ocijeniti kao opscen, uvredljiv, uznemiravajuć, iznimno uvredljiv ili zlonamjeran. ASSA ABLOY zadržava pravo općenitog opoziva ove licence i vašega prava na korištenje određenih poveznica u bilo koje vrijeme. Ako ASSA ABLOY opozove ovu licencu, obvezujete se odmah ukloniti i onemogućiti sve svoje poveznice na ovo web-mjesto.

Korištenje Sadržaja na način koji nije izrijekom dozvoljen ovim uvjetima i odredbama korištenja može dovesti do povrede zakona o autorskim pravima, zakona o zaštićenim znakovima ili drugih zakona. U takvom slučaju ASSA ABLOY automatski opoziva dozvolu da koristite ovo web-mjesto te ima pravo zatražiti da odmah uništite sve kopije bilo kojeg dijela Sadržaja koje ste stvorili. Pridržavaju se sva prava koja nisu izrijekom navedena u ovim uvjetima i odredbama.

ODRICANJE

ASSA ABLOY NE DAJE NIKAKVE IZJAVE O REZULTATIMA KOJI SE MOGU OSTVARITI KORIŠTENJEM ILI OSLANJANJEM NA OVO WEB-MJESTO ILI SADRŽAJE KOJI SE NALAZE NA OVOM WEB-MJESTU. PREMA TOME, OVO WEB-MJESTO KORISTITE NA VLASTITI RIZIK.

ASSA ABLOY STAVLJA NA RASPOLAGANJE OVO WEB-MJESTO TE SADRŽAJ I USLUGE KOJI SE NA NJEMU NALAZE 'KAKVI JESU', BEZ IKAKVOG IZRIČITOG, IMPLICIRANOG ILI ZAKONSKOG JAMSTVA. ASSA ABLOY, U NAJVEĆEM OKVIRU KOJI DOPUŠTA ZAKON, KONKRETNO SE I IZRIČITO ODRIČE SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH, IMPLICIRANIH, ZAKONSKIH ILI DRUGIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, SVAKO IMPLICIRANO JAMSTVO VLASNIŠTVA, JAMSTVO POGODNOSTI ZA TRŽIŠTE, JAMSTVO POŠTIVANJA PRAVA TREĆE STRANE, KAO I JAMSTVO PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. ASSA ABLOY NE ZASTUPA NITI JAMČI TOČNOST, POUZDANOST, POTPUNOST, ODRŽAVANJE NITI PRAVODOBNOST SADRŽAJA, USLUGA, SOFTVERA, TEKSTA, GRAFIKA, POVEZNICA NITI KOMUNIKACIJE KOJE DOBIJETE NA ILI PUTEM OVOGA WEB-MJESTA. ODGOVORNI STE ZA PODUZIMANJE SVIH POTREBNIH MJERA OPREZA KAKO BISTE OSIGURALI DA SADRŽAJ KOJI DOBIJETE S OVOGA WEB-MJESTA NE SADRŽI RAČUNALNE VIRUSE ILI BILO KAKAV DRUGI POTENCIJALNO DESTRUKTIVAN RAČUNALNI KOD.

ASSA ABLOY niti bilo koja osoba ili tvrtka povezana s grupom ASSA ABLOY ni u kojem slučaju neće snositi odgovornost za bilo kakve štete koje su rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja ovoga web-mjesta ili bilo kojeg sadržaja, usluga ili materijala koje možete dobiti na ili putem ovoga web-mjesta (u daljnjem tekstu „ova zaštita”). Ova zaštita uključuje sve zahtjeve za odštetom, bez obzira temelje li se na jamstvu, ugovoru, sudskoj praksi, strogoj odgovornosti ili bilo kojoj drugoj pravnoj teoriji i bez obzira je li grupa ASSA ABLOY bila upoznata s mogućnošću takvih šteta. Ova zaštita pokriva sve gubitke, uključujući, bez ograničenja, izravne, neizravne, posebne, slučajne, posljedične i kaznene štete; štete koje proizlaze iz tjelesnih ozljeda ili smrti; gubitak profita; kao i štete koje proizlaze iz gubitka podataka ili prekida u poslovanju.

POVEZNICE NA DRUGA WEB-MJESTA, OGLASI

Ovo web-mjesto može sadržavati poveznice na web-mjesta trećih strana. Takve su poveznice navedene isključivo kao pomoć u korištenju i ne predstavljaju slaganje grupe ASSA ABLOY sa sadržajima na takvim web-mjestima trećih strana. Ovo web-mjesto ne snosi odgovornost za sadržaje povezanih web-mjesta trećih strana; ne pregledavamo, ne kontroliramo niti ne nadziremo materijale na bilo kakvim web-mjestima trećih strana te ne dajemo nikakve izjave o sadržaju, točnosti ili valjanosti materijala na takvim web-mjestima trećih strana.

Želite li pristupati povezanim web-mjestima trećih strana, to činite na vlastiti rizik. Vaše korištenje web-mjesta trećih strana podložno je odgovarajućim Uvjetima i odredbama korištenja tih web-mjesta trećih strana, uključujući njihova pravila privatnosti.

U slučaju da ovo web-mjesto odabere uvrstiti oglase trećih strana, ti oglasi mogu sadržavati poveznice na druga web-mjesta. Osim u slučaju kada je to konkretno izjavljeno, ovo web-mjesto ne podržava nikakve proizvode niti izjavljuje svoje slaganje sa sadržajima, točnošću ili valjanošću materijala sadržanih u bilo kakvim oglasima ili materijala do kojih možete doći putem poveznice s oglasa na ovom web-mjestu.

PRAVILA PRIVATNOSTI

Grupa ASSA ABLOY predana je zaštiti privatnosti vaših osobnih podataka. Ova Pravila privatnosti opisuju na koji način grupa ASSA ABLOY koristi osobne podatke koje od vas dobijemo vezano uz ovo web-mjesto te na koji način njima upravlja, kao i na koji nas način možete kontaktirati ako imate daljnjih upita o načinu na koji upravljamo vašim osobnim podacima.

ASSA ABLOY prikuplja i sprema osobne podatke (kao što su vaše ime, adresa, adresa e-pošte i broj telefona) koje unesete kako biste od nas dobili informacije. Takve informacije omogućuju grupi ASSA ABLOY da odgovori na vaš zahtjev za informacijama.

ASSA ABLOY također prikuplja i sprema osobne podatke koje unesete (a) u sklopu navođenja pojedinosti o vlasniku računa (ako je primjenjivo) i/ili (b) u vezi s vašim upitom o proizvodu ili kupnji proizvoda na našem web-mjestu (ondje gdje su te značajke dostupne). Takvi podaci mogu uključivati podatke za kontakt i podatke za dostavu, kao i financijske podatke koji se odnose na online plaćanje proizvoda.

Uz navedene načine korištenja, osobne podatke možemo koristiti i za administriranje i poboljšanje ovoga web-mjesta, za našu internu evidenciju, za statističku analizu i (gdje je to primjenjivo) za ispunjavanje vaših narudžbi za proizvod i/ili da vas kontaktiramo u vezi s prodajom/kupnjom i u sklopu naših postupaka brige o kupcima.

Podaci se u te svrhe mogu prenijeti tvrtkama u grupi ASSA ABLOY u zemljama diljem svijeta (što može biti izvan Europskog gospodarskog područja). 

Osobni podaci prikupljaju se i spremaju isključivo radi korištenja u grupi tvrtki ASSA ABLOY, iznimno ih prosljeđujemo trećim stranama u sljedećim slučajevima:

kada nas na to obvezuje zakon;
kada se radi o kupcu ili potencijalnom kupcu naših usluga; i/ili
imenovanim davateljima usluge za grupu ASSA ABLOY koji daju usluge povezane s ovim web-mjestom i povezanim sadržajem, no isključivo u mjeri potrebnoj za davanje usluga – primjerice, našem davatelju usluga plaćanja karticama kako bismo mogli obraditi vaša plaćanja putem ovoga web-mjesta, davateljima usluga dostavljanja kako bismo vam mogli isporučiti kupljene proizvode i davateljima IT usluga koji smještaju web-mjesto te ga razvijaju i održavaju.
Grupa ASSA ABLOY poduzet će korake kako bi zaštitila sve osobne podatke koji su proslijeđeni takvim trećim stranama ili drugim zemljama, sukladno primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.

U bilo koje vrijeme možete zatražiti da se vaši podaci izmijene ili izbrišu. Također imate pravo na primanje kopije svojih osobnih podataka koje imamo u evidenciji besplatno jednom godišnje. Grupa ASSA ABLOY odgovorna je za obradu vaših osobnih podataka te se svi zahtjevi za izmjenom, brisanjem ili primanjem kopije osobnih podataka trebaju poslati na adresu ASSA ABLOY AB, P.O. Box 70340, SE-107 23 Stockholm, Sweden te na omotnici naznačiti „Attention: the ASSA ABLOY Group Personal Data Responsible” (Pažnja: osoba odgovorna za osobne podatke unutar grupe ASSA ABLOY).

KOLAČIĆI

„Kolačić” je mala tekstualna datoteka koja sadrži informacije i pohranjuje se na vašem računalu. Kolačići se koriste isključivo u tehničke svrhe, kako bi se omogućilo korištenje web-stranice. Jedna vrsta kolačića trajno sprema datoteku na računalo. Tada se može koristiti za prilagođavanje web-stranice željama i interesima korisnika. Druga glavna vrsta kolačića zove se „kolačić sesije”. Dok se nalazite na web-stranici, kolačići sesije šalju se između vašeg računala i poslužitelja radi pristupa informacijama. Kolačići sesije nestaju kada isključite web-preglednik. Više općenitih informacija o kolačićima potražite na www.allaboutcookies.org.

Grupa ASSA ABLOY na ovom web-mjestu koristi sljedeće kolačiće (unutar zagrada nakon naziva kolačića navedeno je koliko dugo kolačić ostaje spremljen):

selectedLanguage (1 godina) – Ovaj se kolačić koristi za upravljanje postavkama jezika posjetitelja. Ako posjetitelj promijeni jezik na kojem se stranica prikazuje, odabrani jezik sprema se u ovaj kolačić tako da se prilikom njegovog sljedećeg posjeta tom web-mjestu može prikazati ispravan jezik.
Redirecturl (1 godina) – Koristi se u kombinaciji s kolačićem za odabrani jezik. Ovaj se kolačić koristi za pozdravni zaslon kako bi se posjetitelja preusmjerilo na prethodno odabran jezik / web-mjesto. Koristi se samo na web-mjestima koja sadrže pozdravni zaslon.
.ASPXROLES (sesija) – Kolačić koji se koristi za spremanje naziva uloga prijavljenih korisnika. Koristi se za prepoznavanje uloge kojoj prijavljeni korisnik pripada. Koristi se samo na web-mjestima koja sadrže područje zaštićeno lozinkom.
.ASPXAUTH (sesija) – Koristi se kako bi se odredilo je li korisnik autentičan ili ne, postavlja se tek nakon prijave korisnika. Koristi se samo na web-mjestima koja sadrže područje zaštićeno lozinkom.
.EPiServerLogin (sesija) – Koristi se za prepoznavanje prijavljenog korisnika. Koristi se kako bi se otkrilo koji se korisnik prijavio. Koristi se samo na web-mjestima koja sadrže područje zaštićeno lozinkom.
backgroundImageIndex (sesija) – Koristi se kao referentna početna stranica za postavljanje početne slike u dijaprojekciji.
ASP.NET_SessionId (sesija) – ASP.NET koristi ovaj kolačić kako bi se otkrilo koji zahtjevi pripadaju određenoj sesiji. Ovaj kolačić omogućuje pamćenje i razlikovanje korisnika. Koristi se samo na web-mjestima koja koriste područje zaštićeno lozinkom.
jQuery ThinBox (naziv se razlikuje ovisno o URL-u) (1 godina) – Koristi se za spremanje informacija u trenutku kada se zadnji put pojavio skočni prozor. Ovaj kolačić sadrži vrijeme kada je korisnik posjetio određeni URL. Koristi se samo na web-mjestima koja prikazuju skočne prozore.
accountIndex (1 godina) – Koristi se za praćenje aktivnih računa. Koristi se samo na web-mjestima koja imaju aktiviranu internu online trgovinu.
Uz to, određenim trećim stranama dozvoljavamo postavljanje i pristup kolačićima trećih strana na ovom web-mjestu. Te treće strane navedene su u nastavku:

Google Analytics
Sljedeće kolačiće postavlja Google Analytics, naš alat za praćenje statistike web-mjesta, u svrhu bilježenja podataka o posjetima i posjetiteljima web-mjesta. Statistički se podaci koriste kako bi se korisniku poboljšao doživljaj web-mjesta:

_utma (2 godine)
_utmz (6 mjeseci)
_utmc (sesija)
_utmb (30 min)


AddThis
Gumbi servisa AddThis vlasnicima web-mjesta omogućuju jednostavno dijeljenje sadržaja s drugima putem društvenih mreža, e-pošte ili označavanjem stranice. Gumbi daju statističke podatke o aktivnostima korisnika koje se odnose na označavanje i dijeljenje te posjetiteljima pomaže širiti vijesti o stranicama u svrhu povećanja njihove popularnosti i vrijednosti. AddThis je tvrtka u vlasništvu tvrtke ClearSpring Technologies. Dodatne informacije potražite na adresi www.addthis.com.

Widget aplikacije za društvene mreže
Ovo web-mjesto može koristiti widget aplikacije za društvene mreže kako bi se korisnicima omogućilo povezivanje sa sadržajem s našeg web-mjesta na različitim društvenim platformama (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn itd.). Kako biste saznali više o tome na koji se način i koje informacije prikupljaju te koje kolačiće te treće strane postavljaju, pogledajte pravila privatnosti odgovarajuće društvene platforme.

Ako ne želite prihvatiti kolačiće, vaš se web-preglednik može podesiti tako da se spremanje kolačića automatski odbija ili da vas se obavijesti svaki put kada web-mjesto zatraži dozvolu za postavljanje kolačića. Prethodno spremljeni kolačići mogu se i izbrisati u web-pregledniku. Više informacija potražite na stranicama pomoći web-preglednika. Međutim, imajte na umu da se neka područja ili značajke ovoga web-mjesta oslanjaju na kolačiće i da možda neće raditi ako izbrišete ili odbijete kolačiće.

Obratite nam se na cookies@assaabloy.com za više informacija o kolačićima koji se koriste na ovom web-mjestu.