Protupožarna aluminijska zaokretna vrata

Osnovna nosiva konstrukcija aluminijskih zaokretnih vrata za zgrade izrađena je od čeličnih cijevi. Protupožarna izolacijska obloga aluminijskih vrata, kao i završne obloge od tipskog aluminijskog profila ili drvene obloge 70 i 104 mm postavljaju ova vrata u požarnu klasu otpornosti tipa T-30, T-60 i T-90. Izvediva su u dvokrilnoj ili jednokrilnoj varijanti.