Protupožarna vrata

Zaštita od požara nužna je u nizu objekata i njen bitan dio čine specijalna vrata koja povećavaju sigurnost i funkcionalnost prostora. Metalind protupožarna vrata izrađuju se u čeliku ili aluminiju požarne otpornosti 30 -120 minuta, te 30 - 90 minuta.