Česta pitanja

Pitanja i odgovori

Koje proizvode imate u proizvodnom programu?

U ponudi imamo protupožarna (zaokretna i  klizna), protuprovalno-protupožarna, neprobojna, röntgenska (zaokretna i klizna), dimonepropusna, zvučno izolirana vrata i protupožarno staklo.

Koji su podaci potrebni za izradu ponude?

Potrebno je dostaviti naziv firme i OiB, naziv i mjesto objekta, tehničke podatke (shema, troškovnik, protupožarni elaborat), ime i telefon kontakt osobe.

Koji je rok isporuke?

Rok ugradnje vrata je cca 20 dana od narudžbe, uplate i izmjere.

Da li ima gotovih vrata na skladištu?

Nemamo gotovih vrata na skladištu, svaka vrata se rade prema narudžbi i izmjeri.

Da li kupac može sam montirati protupožarna vrata?

Da bi se vrata kvalitetno i ispravno montirala potrebna je ugradnja naših stručno osposobljenih montera.

Kad se izvodi montaža protupožarnih vrata?

Montaža protupožarnih vrata se izvodi kad je otvor građevinski obrađen.

Koju boju vrata možemo izabrati?

Boju vrata kupac sam bira prema standardnoj RAL karti.

Koja Vam je standardna dekorativna obloga i kako izgleda?

Standardna dekorativna obloga je u klasi BUKVA, JASEN, HRAST prema našem uzorku. Površina dekorativne obloge  je glatka, ravne i bez uklada.

Da li protupožarna vrata imaju prag?

Protupožarna vrata standardno nemaju prag, po potrebi se stavlja spuštajuća brtva da donjem dijelu krila i demontažni prag. Ako su vrata na smjeru evakuacije – NE SMIJU imati prag.

Kako montirati protupožarni ormarić na G/k zid?

Protupožarni ormarić se može montirati na G/k zid, ako je postavljeno ojačanje unutar G/k zid minimalne debljine 2mm učvršćeno u pod i strop ili ako je G/k zid napravljen potrebno je staviti čelično postolje ispod ormarića.

Što je to protupožarno staklo?

Protupožarno staklo je staklo koje ima takvu strukturu da prilikom požara kemijski reagira na povišenu temperaturu. Staklo ekspandiranjem spriječava prolaz plamena, dima te reducira prolaz topline na drugu (štićenu) stranu.

Zbog gore navedenih zahtjeva protupožarna stakla su debela i teška što ovisi o klasi protupožarnosti. Izrađena su kao sendvič sastavljen od više stakala povezanih posebnom masom koja ima glavnu ulogu u spriječavanju prolaska topline.

Kakve vrste i oblike stakla proizvodite?

U proizvodnom programu firme Metalind proizvodimo stakla požarne otpornosti  30,60, 90 i  120 minuta za unutarnju i vanjsku upotrebu. Sva stakla možemo izrađivati prema posebnim zahtjevima kupca (satinirano, pjeskareno, obojano).

Osnovni oblik stakla je ravno pravokutno staklo, ovisno o traženim dimenzijama. Kod specijalnih zahtjeva možemo izrađivati ravno staklo različitog oblika (okruglo, polukružno, u trokut, ...).